Vi är ett UF företag som vill annordna drogfria eventz för Umeås ungdomar, för att motverka att de hamnar i fel kretsar.

Vår affärsidén är